Privacybeleid

Via deze website www.positivepeople.eu verzamelen wij in bepaalde gevallen persoonsgegevens en wordt er gebruik gemaakt van cookies. Positive People respecteert de privacy van de bezoekers van deze website, om die reden gaat Positive People zorgvuldig om met de (persoons)gegevens die u op deze website mogelijk achterlaat. Positive People bewaart en beveiligd uw gegevens in overeenstemming met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) hieraan stelt.

Positive People vindt het belangrijk dat u weet wat er met uw gegevens gebeurt, waarom deze gegevens nodig zijn en hoe uw wensen rondom deze gegevens kunt aangeven. Als u zich niet prettig voelt omtrent het gebruik van uw gegevens door Positive People, neem dan gerust contact op.

contact@positivepeople.eu | T: 0653862118 | Rijsenburg 11 | 4385EZ | Vlissingen Btw. Nr. NL002186014B69 | KVK 69315663

Positive People is een eenmanszaak, welke wordt gedreven door J.C. Huiszoon.

De gegevens die we van u vragen, zijn bedoeld om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn. Welke gegevens we verwerken, voor welke doeleinden we dit doen en wat uw rechten zijn leest u hieronder.

Doel gegevens

Er wordt voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld door Positive People. Deze worden hieronder toegelicht.

 1. Het versturen van nieuwsbrieven

Positive People stuurt via e-mail nieuwsbrieven. Deze nieuwsbrieven zijn enerzijds commercieel en anderzijds gericht op kennisdeling. Je voornaam e-mailadres en telefoonnummer worden verzameld via het daarvoor bestemde formulier op de website van Positive People. Daarnaast kan je mondeling of tekstueel gevraagd worden om je aan te melden.

 1. Contact opnemen

Uw gegevens zullen verzameld worden als u contact opneemt met Positive People via het betreffende contact formulier op de website www.positivepeople.eu. In dit formulier wordt echter alleen gevraagd om de benodigde gegevens om een voorstel of een dienst aan te kunnen bieden, zoals uw naam, bedrijfsnaam, e-mailadres, telefoonnummer en projectomschrijving

Ontvangers

De gegevens die Positive People ontvangt en verwerkt worden gebruikt voor en beheerd door middel van de volgende diensten en (software) pakketten

 1. Mailchimp

De nieuwsbrieven worden verzonden met Mailchimp. Op het moment dat u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief, wordt uw e-mailadres en voornaam (en mogelijk ook uw telefoonnummer) opgeslagen in de daarvoor bestemde lijst binnen Mailchimp. Privacy policy van Mailchimp.

 1. PCextreme (Webhosting)

De e-mail van Positive People wordt gehost bij PCextreme B.V. . Als u contact opneemt via webformulieren of e-mail, worden die betreffende gegevens opgeslagen op de servers van PCextreme B.V. Bekijk het privacy beleid van PCextreme B.V. .

 1. Moneybird (financiele administratie)

De persoonsgegevens die nodig zijn voor de financiële administratie worden online beheerd met behulp van de de software van Moneybird. Alle gegevens die nodig zijn om te kunnen factureren worden op hen servers bewaard. Hier kun je lezen hoe zij omgaan met uw privacy.

Bewaarperiode

De persoonsgegevens worden voor langere tijd bewaard, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling uw gegevens langer moeten bewaren.

 1. Mailchimp: Versturen van nieuwsbrief

Uw e-mailadres en voornaam worden opgeslagen in Mailchimp. De opslag van deze gegevens is voor onbepaalde tijd. U kan uzelf namelijk uitschrijven wanneer u maar wilt via de link onderaan de nieuwsbrieven of door een mail te sturen naar contact@positivepeople.eu.

 1. E-mailcontact

De gegevens die via e-mailcontact worden uitgewisseld zoals, naam, bedrijfsnaam, en e-mailadres, telefoonnummer, worden opgeslagen op de mailserver. Die mails worden tot maximaal twee jaar terug bewaard.

Beveiliging

Er worden van de persoonsgegevens geen fysieke kopieen gemaakt. De gegevens worden alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen en software. De persoonsgegevens die door Positive People of door eerder genoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software en zijn beveiligd met een wachtwoord en daar waar mogelijk met tweestapsverificatie. Bij deze tweestapsverificatie wordt een code vanuit de software gegenereerd en verstuurd naar Positive People. Deze code dient gebruikt te worden tijdens het inlogproces. De apparaten die de persoonsgegevens openen zijn elk zelf ook vergrendeld met een wachtwoord en/of vingerafdruk. Het aantal apparaten die toegang hebben tot de persoonsgegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten.

Daarnaast wordt het bezoek aan onze website beveiligd door een SSL certificaat. Dit betekent dat de verbinding met de website positivepeople.eu prive is. Dit is te zien aan het groene slotje voor de url en ‘https://’ in het webadres.

Uw Rechten

 1. Recht op inzage

U heeft het recht om ten alle tijden de persoonsgegevens op te vragen die bij Positive People vastgelegd en bewaard worden. Stuur een e-mail of bel met Positive People voor meer informatie. U krijgt dan een overzicht met uw persoonsgegevens die bij ons bekend zijn.

 1. Recht op rectificatie

Kloppen de persoonsgegevens niet of zijn je gegevens veranderd? U heeft het recht om dit door Positive People te laten rectificeren. Uw gegevens omtrent de nieuwsbrief kunt u aanpassen via de daarvoor bestemde url onderaan elke mail.

 1. Recht op overdracht

Mocht u de gegevens nodig hebben die bij Positive People opgeslagen liggen in het geval u overstapt naar een andere partij of dienst, dan heeft u het recht op overdracht. Hierbij dient Positive People al uw gegevens over te dragen aan de andere partij.

 1. Recht op wissen van gegevens

Wilt u niet langer dat uw gegevens bij Positive People vastgelegd zijn? Dan heeft u het recht op het laten wissen van uw gegevens.

 1. Recht op het indienen van een klacht

U heeft het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als u vindt dat Positive People niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat. Dit kan via deze link.

 1. Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar)

Wil jij niet dat Positive People uw gegevens gebruikt? Dan heeft u het recht op het stoppen van het gebruik van uw persoonsgegevens. Het gebruik maken van deze rechten kan via contact@positivepeople.eu onder toezending van een kopie id-bewijs waarbij de pasfoto, de nummers onderaan het paspoort, id-bewijsnummer en BSN onleesbaar zijn gemaakt. Het streven is om binnen een week te reageren.

Uw plichten

Positive People verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Denk hierbij aan het aanbieden van diensten of producten van Positive People via e-mail. Uw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden. De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten of producten. Uw e-mailadres is bijvoorbeeld nodig om de nieuwsbrief te kunnen versturen. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan Positive People de betreffende dienst niet aanbieden. Mocht het nodig zijn gegevens die u hebt gedeeld met Positive People met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van een dienst), dan zal daar eerst uw toestemming voor worden gevraagd.

Positive People behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer Positive People dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van Positive People te beschermen. Daarbij trachten wij altijd uw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren. Heeft u toch nog vragen? Neem gerust contact op via onderstaande contactgegevens.

contact@positivepeople.eu | T: 0653862118 | Rijsenburg 11, 4385EZ Vlissingen | Btw. Nr. NL002186014B69 | KVK 69315663

Positive People is een eenmanszaak, welke wordt gedreven door J.C. Huiszoon.

We maken van jouw website
een geld verdien machine

De brochure wordt naar het ingevulde e-mailadres verstuurd

Nieuwsbrief ontvangen